Otvorenie letnej sezóny 

letOKrst + Tvrďák 2014

Každoročné podujatie letOKrst zožalo úspech aj v roku 2014 ke pre návštevníkov čakalo kopec atrakcií, sprevodný podujatí. V rámci letOKrstu 2014 združeníma mestom ružomberok podporené aj podujatie Tvrdák ktore prilákalo do doliny viac ako 500 účastníkov. 

Podujatia na ihrisku 2014

Po vybudovaní ihrisko slúži širokej verejnosti.

Vybudovanie multifunkčného ihriska pod hrádzou 2014

V rámci grantu Ekopolis žiadalo združenie o priíspevok na vybudovanie multifunkčného ihriska pod hrádzov. Po neúspechu v rámci grantu v ekopolise sa zduženie rozhodlo nenechať túto myšlienku lev v projektovej podobe ale využiť všetky možnosti na zrealizovanie projektu. Po rokovaní s mestom Ružomberok sa nám podarilo nájsť finančné prostriedky na realizáciu  projektu. Projekt bol teda realizovaný s podporou mesta Ružomberok (cez memoradnum mesta a Mondi SCP, a.s.) a združenia  kde sa združenými prostriedkami podarilo prefinancovať výstavbu.

Vyčistíme naše Hrabovo 2014

Každoročné verejnoprosprešné podujatie združenia Vyčistíme naše Hrabovo kde nám ide o skrášlenie a vyčistenie doliny po zimnej sezóne. Po čistení čakala pre každého dobrovolníka odmena v podobe fajného guľášu, piva či kofoly.

Centrálny informačný panel Hrabovo 2014

Po dohodne s mestom Ružomberok združenie vybudolalo z vlastných zdrojov centrálny informačný panel, ktorý nahradyl staré neestetické a nefunkčné reklamy a spojil všetky subjekty do jedneho miesta.

Otvorenie Letnej sezóny

IV. letOKrst  2013

Každoročné podujatie letOKrst zožalo úspech aj v roku 2013 ke pre návštevníkov čakalo kopec atrakcií, sprevodný podujatí.

Oprava chodníka okolo priehrady 2013

Po rokovaniach o zlom stave chodníka s mestom Ružomberok ( ktorý  tento projekt realizoval ) sa podarilo realizovať zhutnenie povrchu chodníka makadamom a na vrch sa položila asvaltová drť  ktorá bude prípravou na budúcu asfaltovú cestu.

Vyčistíme naše Hrabovo 2013

Každoročné verejnoprosprešné podujatie združenia Vyčistíme naše Hrabovo kde nám ide o skrášlenie a vyčistenie doliny po zimnej sezóne. Po čistení čakala pre každého dobrovolníka odmena v podobe fajného guľášu, piva či kofoly.

Náučný chodník Hrabovská dolina 2013

Tento projekt bol realizovaný v roku 2013 z združených prostriedkov združenia a grantu Mondi SCP, a.s.

Ideálna rodinná prechádzka okolo vodnej nádrže. Na jednotlivých stanovištiach sú umiestnené informačné panely, ktoré poukazujú na okolitú faunu a flóru. 

Otvorenie Letnej sezóny 

III. letOKrst 2012

Naše prvé podujatie otvorenia letnej sezóny v Hrabove.