2% z dane pre občianske združenie

Vážený priatelia ZDRUŽENIA HRABOVSKÁ DOLINA.

Dovoľujem si Vám oznámiť, že občianske združenie "ZDRUŽENIE HRABOVSKÁ DOLINA", sa stalo v zmysle platnej registrácie prijímateľom 2 % dane ktorú môže poskytnúť každá právnická alebo fyzická osoba zo svojich daní. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 2 % z Vašich daní pre naše združenie. Tak isto Vás prosíme, aby ste oslovili Vašich známych, príbuzných, kamarátov, alebo firmy ktoré budú ochotné prispieť na dobrú vec. Naše združenie funguje na báze dobrovoľných príspevkov a tieto príspevky slúžia na zlepšovanie a skrášľovanie životného prostredia ,náučných chodníkov,mobiliáru, alebo čistoty okolia Hrabovskej doliny.

Za posledné roky naše združenie vyvinulo maximálne úsilie, aby sa táto najkrajšia lokalita mesta Ružomberok výrazne zmenila. Verím, že budeme touto cestou pokračovať aj v budúcom období a preto je pre nás potrebné aby sme získali čo najviac podporovateľov v tejto našej činnosti. Ak nás podporíte budeme Vám veľmi povďačný.

Údaje pre poukázanie 2% daní :

ZDRUŽENIE HRABOVSKÁ DOLINA
Scota Viatora 1467/13 , 034 01 Ružomberok
IČO : 42225078
DIČ : 2023691032
Učet: SLSP
SK3609000000005038858937

S pozdravom Štefan Červeň - prezident O.Z.

TU si môžete stiahnúť vyplnené formuláre na podanie 2% z dane v troch variantách

- Prániká osoba ( s.r.o. , a.s. , ...)
- Fyzická soba ( SZČO, ... )
- Zamestnanec